„Poszukiwacze muzycznych skarbów” – koncert dziecięcy

W  piątek odbył się koncert dzieci uczestniczących w zajęciach muzycznych metodą Carla Orffa.

Dziękujemy wykonawcom i gościom.

 

Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego

 

Koncert "Poszukiwacze muzycznych skarbów"

Koncert „Poszukiwacze muzycznych skarbów”

Wykład 'Teletechnika w nowoczesnych wnętrzach’

Teletechnika w nowoczesnych wnętrzach – otwarty wykład i konsultacje na Żoliborzu

Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, K4 Home i Stowarzyszenie Teletechników zapraszają na otwarty wykład i konsultacje ?Teletechnika w nowoczesnych wnętrach?, który odbędzie się 9 czerwca (poniedziałek).

O czym mówimy
Podczas wykładu prezentowane są idee projektowania współczesnych wnętrz prywatnych w aspektach: funkcjonalności, optymalizacji przestrzeni, komfortu, bezpieczeństwa, estetyki, ekonomii, indywidualizmu i prestiżu. Omawiane są wpływy nowych trendów i rozwiązań technicznych na potrzeby ludzkie oraz na formę i funkcje wnętrz.

W ciekawy i uporządkowany sposób prezentowany jest przegląd różnego typu rozwiązań, które powinny lub mogą znaleźć się w nowoczesnym domu czy mieszkaniu. Przedstawiane są możliwości jakie są w obszarze poszczególnych instalacji:
– Oświetlenie
– Sieci komputerowe
– Dostęp do Internetu
– Instalacje odbioru telewizji
– Automatyka domu, inteligentny dom
– Instalacje multimedialne, kino domowe nagłośnienie
– Domofony
– Systemy alarmowe i monitoring
– Instalacje elektryczne

Dla kogo?
Zapraszamy osoby budujące dom, planujące remont, zakup mieszania, aranżację wnętrz i tych którzy interesujące się architektura i techniką.

Konsultacje
Po wykładach prelegenci są dyspozycji uczestników spotkania i udzielają indywidualnych konsultacji. W przypadku dużego zainteresowania organizowane będą dodatkowe terminy konsultacji indywidualnych.

Wstęp wolny, rezerwacja uczestnictwa
Szczegóły www.konsultacje.k4home.pl

Teletechnika w nowoczesnych wnętrzach - otwarty wykład i konsultacje na Żoliborzu

Teletechnika w nowoczesnych wnętrzach – otwarty wykład i konsultacje na Żoliborzu

Spektakl HOPS OTO DROPS

 

Spektakl dla dzieci w reżyserii Anny Seniuk

Spektakl dla dzieci w reżyserii Anny Seniuk

 

 

Z okazji dnia Dziecka 1 czerwca zapraszamy razem z Burmistrzem dzielnicy Żoliborz na spektakl „Hops oto Drops”, wstęp wolny.

Dzieci będą mogły historię Pana Dropsa, który kompletuje nad wyraz ciekawą trupę teatralną. Spektakl w reżyserii Anny Seniuk opowiada o tym, że życie daje różne możliwości i należy działać, a nie poddawać się oraz, że ktoś kto jest biedny może stać się bogaty i ważny.

Rezerwacje pod adresem kultura@nowyfort.pl lub numerem 501 461 533.

Wystawa grupy twórczej PositiveArt

PositiveArt

Chcemy zainteresować Państwa wystawą prac Grupy Artystów Plastyków Positive ART w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego.

Wystawa jest do obejrzenia jeszcze tylko w tym tygodniu!

Zapraszamy.

Projekt: „Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki”

 

euro

Projekt: „Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

 

Tytuł projektu: Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki

Beneficjent: m.st. Warszawa

Wartość całkowita: 12 611 003,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 10 336 346,08 zł

Dofinansowanie: 7 451 471,89 zł

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach priorytetu VI. – Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1 Kultura.

Okres realizacji projektu: 18.03.2008 r. – 29.06.2011 r.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zachowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, wzmocnienie jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz wzrost potencjału społeczno-kulturalnego Warszawy i Mazowsza poprzez przystosowanie zabytkowych obiektów powojskowych m.st. Warszawy na potrzeby placówki kultury. Osiągnięciu celu głównego służyć będzie realizacja celów szczegółowych, tj. poprawa oferty kulturowej, wzrost atrakcyjności regionu, ochrona i zachowanie tożsamości i różnorodności. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zachowania oraz rozwoju i poprawy infrastruktury kultury. Zwiększy także atrakcyjność regionu oraz będzie miało bezpośredni wpływ na jego rozwój gospodarczy poprzez poszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i adaptacja trzech zabytkowych budynków Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki. Fort Sokolnickiego zlokalizowany jest w Warszawie,  na lewym brzegu Wisły, w dzielnicy Żoliborz, na obszarze tzw. ,,Żoliborza Oficerskiego”, przy ul. Czarnieckiego 51. Fort położony jest na terenie parku im. St. Żeromskiego, którego właścicielem jest m.st. Warszawa. Fort tworzą trzy zabytkowe budynki: główny budynek Fortu o całkowitej powierzchni 2159 m2, budynek prochowni północnej o powierzchni 97 m2, oraz budynek prochowni południowej o powierzchni 97 m2. Wewnątrz głównego budynku Fortu znajduję się dziedziniec o powierzchni 407 m2.

Prace w projekcie obejmowały:

  1. Przebudowę głównego budynku Fortu wraz z piwnicami – parter budynku głównego fortu podzielony został na strefę wejścia głównego, część muzyczną z salą koncertową i kawiarnią, moduł wielofunkcyjny z możliwością swobodnej adaptacji przestrzeni oraz ogólnodostępne sanitariaty.
  2. Przebudowę i zadaszenie dziedzińca głównego budynku Fortu, co stworzyło dodatkową przestrzeń przeznaczoną na działalność kulturalną.
  3. Przebudowę dwukondygnacyjnych budynków obu prochowni. Prochownia południowa pełni funkcję zaplecza teatralnego dla przedstawień plenerowych, w prochowni północnej zlokalizowane są ekspozycje plastyczne.
  4. Zagospodarowanie terenu Fortu Sokolnickiego obejmowało wykonanie nawierzchni utwardzonych i połączenie ich z istniejącym ciągiem pieszym, oraz wymianę nawierzchni dziedzińca budynku głównego Fortu. Ważnym elementem zagospodarowania terenu było odsłonięcie fragmentu fosy otaczającej budynek główny Fortu po przeciwległej stronie od wejścia do obiektu i wykonanie w tym miejscu sceny z widownią amfiteatralną praz plenerowej galerii rzeźby.
  5. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Centrum Sztuki (m.in. podestów, nagłośnienia oświetlenia, aparatury inspicjenckiej, sprzętu multimedialnego, telebimu).

Budynek jest w pełni przystosowany zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno w przypadku budynku głównego Fortu jak i prochowni północnej, partery są dostępne bezpośrednio z poziomu terenu (obniżone chodniki). Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne na tym poziomie, w tym również sanitariaty są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostały zakupione 2 pojazdy samojezdne gąsienicowe do transportu osób niepełnosprawnych.

Budynek Fortu po przeprowadzonej rewitalizacji jest solidną, ceglaną budowlą w kształcie pierścienia. Jego centralnym punktem jest obszerny, pokryty szklanym dachem dziedziniec, który jest znakomitą przestrzenią do różnorodnych działań. Forma architektoniczna budowli daje możliwość realizowania różnorodnych projektów i prowadzenia działalności w wielu dziedzinach sztuki. Może pełnić funkcje galerii, kina, teatru, a nawet sali koncertowej.