WYSTAWA  „NA POCZĄTKU- PORTRETY OSOBOWOŚCI KULTURY W INTERPRETACJI MARKA KOTARBY”
15.11-28.11 w godz. 12:00-17:00 z wyjątkiem 16 i 17.11, wstęp wolny
Wernisaż oraz panel dyskusyjny 25.11 (pon.) godz. 18:00

Wystawa podsumowująca cykl spotkań z niezwykłymi gośćmi Marka Kotarby objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy prezentuje 24 osoby ze świata polskiej kultury.
Celem akcji jest zainicjowanie publicznej debaty na temat współczesnej roli inteligencji jako grupy społecznej i środowiska opiniotwórczego, zdolnego do twórczej refleksji nad globalnymi przemianami początków XXI wieku. Jej wynikiem jest utrwalenie portretów najciekawszych postaci życia kulturalnego w Polsce. Portrety te mają – w zamyśle Marka Kotarby – stanowić psychologiczną panoramę najważniejszych osobowości polskiej kultury.
Marek spogląda na swoich niezwykłych gości okiem portercisty- stara się w nich dostrzec coś więcej niż wygląd zewnętrzny. Podczas kameralnych sesji w studio malarskim, poprzedzonych wnikliwymi rozmowami, powstają wyjątkowe portrety. Ich niezwykłość nie polega jednak na fotograficznej dokładności lecz na uchwyceniu w portretowanej postaci tego co niezwykłe, jednostkowe. Zachowania pewnej prawdy psychologicznej o człowieku jest dużo ważniejsze niż wierne odtworzenie rysów twarzy, które zmieniają się z upływem lat. Nasza wewnętrzna tożsamość jest czymś o wiele trwalszym. Marek Kotarba stworzył również coś osobistego, abstrakcyjnego, gdzie model był tylko pretekstem do narracji i wypowiedzi twórczej. Efektem wielu eksperymentów są Kotarbany- obiekty plastyczne łączące malarstwo z płaskorzeźbą wykonaną z nieskazitelnie białej porcelany.
Strona o projekcie: www.facebook.com/InteligencjoWroc

MAREK KOTARBA
Niezależny artysta interdyscyplinarny, portrecista, Twórca Kotarbanów – obiektów plastycznych łączących malarstwo z płaskorzeźbą wykonaną z nieskazitelnie białej porcelany. Mieszka i pracuje w Warszawie. Studiował w Europejskiej Akademii Sztuk. Dyplom z malarstwa w pracowni Prof. Antoniego Fałata i Prof. Barbary Szubińskiej. Obok malarstwa zajmuje się również ceramiką i rzeźbą. Członek ZPAP oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów Ceramików „KERAMOS”. Prace artysty znajdują się w zbiorach kolekcjonerów z Polski, Francji, Niemiec, Finlandii, Szwecji, Włoch, Kanady, USA, Izraela, w Muzeum Narodowym w Warszawie oddział Nieborów, w Muzeum
Ceramiki w Bolesławcu, w Międzynarodowym Muzeum Ceramiki w Faenzie (Włochy).

Sponsorem organizacji wystawy oraz panelu dyskusyjnego w dniu wernisażu jest Fundacja Nowy Fort.

Serdecznie zapraszamy