„FORMA” ADAM FOŁTARZ

WYSTAWA FOTOMONTAŻY CYFROWYCH 

Od autora:

FORMA:  wystawa fotomontaży cyfrowych: obraz struktur organizacji przestrzeni inspirowane formami bionicznymi wybranymi ikonami dzieł architektury oraz pracami studentów architektury i architektury wnętrz, wykonanymi pod kierunkiem autora tej wystawy. Wystawa zawiera zbiór prac o zróżnicowanej poetyce obrazowania i znakowania oraz stylistyce pejzażu ?malarskiego? lub figuracji bryły ?przedmiotu?.

Prof. Nadzw. Uniwersytetu Vistula w Warszawie Adam Fołtarz

Prezentując cykl prac Autor proponuje symboliczną podróż do świata architektury naznaczonej zarówno swoistą elegancją, jak i pewną dozą magii. Język form odwołujący się często do surrealizmu, pozwala na nakreślenie zróżnicowanego obrazu obiektów, który zawiera w sobie także pierwiastek irracjonalny, często podbudowany emocjonalnym gestem (…).

dr inż. arch. Aleksander Serafin, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej

Wystawa fotomontaży cyfrowych Adama Fołtarza przedstawia obrazy struktur organizacji przestrzeni inspirowanych formami bionicznymi oraz wybranymi dziełami architektury. Ten zbiór prac o zróżnicowanej poetyce obrazowania i znakowania, utrzymany w stylistyce obrazu ?malarskiego? lub ?figuracji? bryły przedmiotu, przejawia niezwykle emocjonalne podejście Autora do kwestii świata kultury i natury, oraz miejsca człowieka na przecięciu tych dwóch rzeczywistości. Dzięki zręcznemu operowaniu technikami komputerowymi oraz poszukiwaniu harmonii w subtelnej rytmice, grze światła, ale również w kontraście przeciwieństw, Artysta stworzył serię znakomitych kolaży emanujących mistyczną aurą.

Prof. Hab. Dr inż. Arch. Marta Tobolczyk

WERNISAŻ WYSTAWY odbędzie się w sobotę 14.01.2017 o godz. 18:00.