KLUB EMPATIA W DZIAŁANIU powstał w ramach ogólnopolskiego programu p.n. AKCJA-EMPATIA tworzonego przez koalicję ludzi skupionych wokół współpracy opartej na dojrzałej empatii. Działania opieramy o takie wartości jak: rozwój, wspólnota, mądrość i autentyczność. Wśród nas są osoby z różnych środowisk (biznes, NGO, oświata, administracja publiczna), które aktywnie działają na rzecz własnego rozwoju i rozwoju swojego otoczenia zgodnie z zasadami empatycznej współpracy. Jesteśmy animatorami rozwoju.

Dlaczego to robimy?

Wierzymy, że świat staje się lepszy, kiedy działania są oparte na autentyczności i poczuciu sensu. Edukujemy, wspieramy i łączymy ludzi wokół idei współpracy opartej na empatii. Razem z ami pogłębisz wiedzę i znajdziesz inspirację, by skuteczniej działać w duchu empatycznej współpracy.  Jeśli jest to Ci bliskie, to jesteś w dobrym miejscu. Więcej na temat akcji na stronie:

https://akcja-empatia.pl/

Podstawową rolą KLUBU EMPATIA W DZIAŁANIU jest tworzenie systemu wsparcia dla osób, które uruchamiają procesy rozwoju. Takie osoby nazywamy ANIMATORAMI ROZWOJU.

Członkami KLUBU są uczestnicy SPOŁECZNEJ KOALICJI NA RZECZ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA EMPATII.

W działaniach KLUBU mogą również uczestniczyć osoby spoza KOALICJI.

Celem KLUBU jest

  • pomoc w poszerzaniu wiedzy i doświadczenia animatorów rozwoju
  • zwiększanie efektywności projektów rozwijających współpracę opartą na empatii

Klub opiera się na społecznej pracy osób zaangażowanych w program AKCJA-EMPATIA

Klub swoją siedzibę ma w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego.

Klub organizuje Fundacja TROP we współpracy z Fundacją Nowy FORT.

Klub merytorycznie prowadzi Jacek Jakubowski z Fundacji TROP, a jego koordynatorką jest Patrycja Lenart, reprezentująca fundację Nowy FORT.

Klub działa w oparciu i metodologię PIK. W ramach jego działań powstają (1) POMYSŁY, część z nich wchodzi w fazę (2) INICAJTYW, a te, które zostaną dopracowane, wchodzą w fazę(3) KONCEPCJI.

  1. POMYSŁY mogą powstawać wszędzie, ale ich „wylęgarnią” są INSPIRATORIA – spotkania otwarte poświęcone różnym tematom i budowaniu relacji.
  2. Istotą INICJATYWY jest powstanie zespołu osób (od dwóch w górę) gotowych poważnie zająć się rozwijaniem pomysłów.
  3. KONCEPCJE budujemy na spotkaniach GRUP PROJEKTOWYCH. Ich podstawowym celem jest wyłanianie liderów i budowanie zespołów gotowych dopracować merytoryczne, organizacyjne i finansowe założenia konkretnych działań.

KLUB działa w poniedziałki od 17.00 do 22.00.

Osoby wybierające się na spotkanie KLUBU bardzo proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa pod numerem telefonu 504 423 404

  • Podsumowaniem całorocznej pracy będzie organizowany 30-31 maja 2020 III FESTIWAL EMPATIA W DZIAŁANIU.