Depesza z Polski: Sytuacje Twórcze

19 listopada o godz. 11:00
Wstęp wolny

Depesza z Polski jest projektem interdyscyplinarnym, obejmującym działania edukacyjno-animacyjne, z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Osnową projektu są trzy, współcześnie rozumiane wartości: wolność, solidarność, poszanowanie praw człowieka.

Wokół nich odbędą się m.in.: warsztaty designu, konkursy, debata oksfordzka, gra terenowa, otwarta akcja artystyczna, pokój zagadek. Wątkiem historycznym z tego okresu, są ciekawe postaci działaczy społecznych. Ich dokonania staną się kanwą i inspiracją dla poszukiwań animacyjnych w ramach projektu.

Podsumowaniem działań będzie upamiętnienie rocznicy wysłania oficjalnej depeszy o zaprzestaniu działań wojennych na terenie Polski z 19 listopada 1918 r. Akcja wysyłania stworzonej przez uczestników współczesnej wersji Depeszy z Polski z warszawskiej cytadeli odbędzie się 19 listopada w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego.

Projekt Depesza z Polski jest dofinansowany ze środków Biura Programu Niepodległa.

Program

  • Noc Listopadowa: fragmenty spektaklu

  • Prezentacja oryginalnego telegramu Piłsudskiego

  • Osobiste depesze współczesnych Polaków

  • Videoinstalacje

  • Animacje i improwizacje teatralne