Muzyczne skarby

Zajęcia muzyczne prowadzone metodą Orffa mają charakter zabawy ze słowem. Rodzi się wówczas rytm, artykulacja, brzmienie. Muzyczne Skarby to zajęcia muzyczno-teatralne, podczas których dzieciaki odkrywają skarby, jakie są w muzyce, rytmie, teatrze i tańcu. Odkrywają dźwięki, które są wokoło i uczą się wrażliwości na muzykę. Uczą się i bawią poprzez muzykę tworzoną na instrumentach perkusyjnych i przedmiotach z domowych zakamarków. Celem cyklu spotkań jest ukształtowanie postawy twórczej, która przeniesie się na inne dziedziny aktywności dziecka.

Zajęcia muzyczno-teatralne prowadzone przez muzyków i artystów z Polskiego Towarzystwa Carla Orffa pod kierownictwem Urszuli Smoczyńskiej, współautorki programu „Domowe przedszkole”.

Informacje i zgłoszenia:
mail: kultura@nowyfort.pl
tel.: (+48) 501 461 533

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środę.
godz. 17:15-18:00, 18:00-18:45

Koszt zajęć to:  80 zł miesięcznie  za zajęcia raz w tygodniu, 140 zł miesięcznie  za zajęcia dwa razy w tygodniu, 30 zł jednorazowej opłaty wpisowej.

Muzyczne Skarby

Główne formy wychowania muzycznego w systemie Orffa:
Ruch przy muzyce
Ruch w systemie Orffa jest spontaniczny, ma charakter kreatywny. Występuje podczas zabawy  lub w trakcie zadań kształcących ekspresję artystyczną. Jest swobodny, zależny od wewnętrznego nastroju dziecka. Nie ma ustalonych ścisłych reguł poruszania się: umownych gestów, figur ani też szczególnej dbałości o piękno ruchu. Jego kształt i charakter odwołuje się do dziecięcej wyobraźni sprowokowanej sytuacją, wydarzeniem, opowieścią, baśnią, rysunkiem, ideą.

Gra na instrumentach
Opiera się na tzw. instrumentarium Orffa. Jest to zestaw instrumentów perkusyjnych niemelodycznych i melodycznych. W jego skład mogą też wchodzić zabawki dziecięce i perkusyjne instrumenty egzotyczne. Dzieci mają kontakt z wybranymi instrumentami już od samego początku. Nauka gry na nich przebiega w ścisłym związku z innymi formami wychowania muzycznego.

Słuchanie muzyki
Orff stosuje słuchanie muzyki podczas wspólnej improwizacji (np. ruchowej). Słuchanie odbywa się także podczas wspólnego odtwarzania muzyki i gry na instrumentach. Daje to dzieciom możliwość przysłuchiwania się dźwiękom, uwrażliwia je na barwę instrumentów, rozwija wrażliwość na współbrzmienie instrumentów.

Tworzenie muzyki
Twórczość muzyczna dzieci to jeden z filarów systemu. Przybiera kształt improwizacji wokalnej, instrumentalnej, wokalnoinstrumentalnej i ruchowej. Powinna być całkowicie swobodna i nie należy ograniczać jej żadnymi regułami.

Carl Orff
(ur. 1895 ? zm. 1982) był kompozytorem i pedagogiem niemieckim, który ogromną część swojego życia poświęcił rozwijaniu koncepcji powszechnego wychowania muzycznego. Zaprojektował instrumenty, które miały służyć muzykom oraz wszystkim początkującym: dorosłym i dzieciom. Uznawany jest za pedagoga zainteresowanego problemami wychowania muzycznego, szczególnie zaś dziecięcą twórczością muzyczną.