Wystawa malarstwa i rzeźby Joanny Sokołowskiej

29.10- 13. 11. 2016

wernisaż – 29 października g. 18.00

gościnny występ zespołu: Henry David?s Gun

?DRGANIA?

słowa kluczowe: niespokojne, tętniące życiem, przepełnione emocją, kruche, wrażliwe, często nieuchwytne i nieodgadnione.

Takie jest wnętrze człowieka.

Wystawa malarstwa i rzeźby Joanny Sokołowskiej to podróż w głąb życia wewnętrznego, przeżywanego nie rozumem a sercem. To zachęta do refleksji i zatrzymania się na chwilę w codziennym pędzie życia, oraz zaproszenie do spojrzenia w osobisty, intymny świat każdego z nas.

Bogactwo faktury, wyraźne gesty malarskie i rzeźbiarskie oscylujące miedzy realizmem a abstrakcją, bogata kolorystyka ? to wszystko składa się na złożony obraz człowieka, zbudowanego z doświadczeń a także emocji. Te zmienne stany ducha i umysłu, wewnętrzne rozedrganie każdego z nas, staje się dla artystki źródłem artystycznych poszukiwań. Malarstwo i rzeźba są sposobem autorki na wyrażenie niematerialnych uczuć i stanów psychicznych w namacalnych dwu -i- trzech wymiarowych formach.

Miejsce wystawy ? Fort Sokolnickiego ? ma szczególne znaczenie dla autorki ? to zaciszne i magiczne miejsce sprzyjające refleksji, położone w sercu Żoliborza ? na którym się wychowała, a obecnie znowu mieszka i pracuje.

Widz, wędrując po klimatycznych komnatach Fortu Sokolnickiego, ma okazje stanąć przed obrazami i rzeźbami które przesiąknięte są emocjami i starają się przekazać coś więcej, niż tylko fizyczny obraz człowieka. Maja nas poruszyć i wprawić w stan wewnętrznego ?rozedrgania?.

O AUTORZE

Joanna Sokołowska

Artystka malarka i rzez?biarka z Warszawy (urodzona w 1984).

Stypendystka Fulbrighta w 2013 roku, studiowała w Massachusetts College of Art w Bostonie, USA, gdzie otrzymała dyplom MFA w maju 2015.

Posiada wyksztalcenie zarówno artystyczne i językowe, zarówno w Polsce jak i za granica?. Wczes?niej otrzymała stopien? Magistra Sztuk Pie?knych na Wydziale

Rzez?by – Akademia Sztuk Pie?knych w Warszawie (2012); stypendium Erasmus na Wydziale Rzez?by – Akademii Sztuk Pie?knych w Rzymie (2009/2010), stopień Magistra Filologii Angielskiej w Instytucie Lingwistyki Stosowanej – Uniwersytet Warszawski (2009); stopien? Licencjata Filologii w Kolegium Kształcenia Nauczycieli Je?zyka Angielskiego -Uniwersytet Warszawski (2006);).

Wystawiała swoje prace w Polsce, Włoszech i USA (wystawa indywidualna w Bostonie 2015).

Jej obrazy i rzez?by kra?z?a? wokół tematu człowieka i jego wewnętrznych emocji, przez?yc?, psychiki. Najcze?s?ciej zajmuje sie? portretem, ludzka? twarza?. Łączy elementy realizmu z ekspresyjnym, emocjonalnym da?z?eniem do siły przekazu.

www.joannasokolowska.com