„Jak przetrwać demokrację”, muzeum tymczasowe w Forcie od 3-ego września