Toastmasters Polska

Zapraszamy na spotkania dedykowane osobom chcącym posiąść trudną sztukę prowadzenia wystąpień. W trakcie spotkań członkowie kształtują swoje umiejętności przemawiania publicznego w przyjaznej, miłej atmosferze poprzez wygłaszanie przygotowanych wcześniej mów. Uczestnicy uczą się technik publicznego przemawiania poprzez pełnienie różnorodnych funkcji (np. Oceniającego, Gramatyka, Chronometrażysty) lub wygłaszając przygotowaną lub improwizowaną mowę.

Każda mowa i spotkanie oceniana jest przez członków klubu w pozytywny sposób,skupiający się na tym co było zrobione dobrze a co mogłoby być ulepszone.

W każdy wtorek o 19 na zajęcia w języku polskim zaprasza klub Top Careers Toasmasters. 

W każdą środę o 19 na zajęcia w języku angielskim zaprasza klub Toastmasters Polska S.A.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących sprawdzić się przed publicznością.