Grupa Zabawowa

Zapraszamy rodziców/opiekunów i małe dzieci na wyjątkowe spotkania GRUPY ZABAWOWEJ w każdą ŚRODĘ o godz. 11:00.

Odmień otoczenie swoje i dziecka i od wiosny dołącz do wyjątkowej Grupy Zabawowej. Spotkaj inne mamy/ ojców/ opiekunów, wymień się refleksjami i obserwuj, jak Twoje dziecko rozwija się w grupie rówieśników.

W spotkaniach uczestniczą DZIECI W WIEKU OD 6 MIESIĘCY DO 3 LAT Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI.

Grupy Zabawowe są przede wszystkim SPOTKANIAMI małych dzieci z innymi dziećmi, dzieci z dorosłymi i dorosłych z dorosłymi. Mogą one działać wszędzie tam, gdzie jest przestrzeń do spotkań. W Polsce Grupy Zabawowe działają m.in. w bibliotekach, domach kultury, świetlicach, kawiarniach.

Raz w tygodniu specjalnie przeszkolone animatorki prowadzą ok. 1,5 godzinne zajęcia, podczas których inspirują rodziców/opiekunów, do wspierania dzieci w rozwoju poprzez m.in. zabawy z użyciem łatwo dostępnych i bezpiecznych przedmiotów, spędzania z dziećmi czasu w sposób inny, niż w domu, nabywając kompetencje społeczne m.in. poprzez wchodzenie w interakcje z rówieśnikami i innymi dorosłymi.

Udział w GRUPIE ZABAWOWEJ pozwala DZIECIOM:GZ_fs_frd1

 • uczyć się przez obserwację i naśladowanie;
 • nawiązywać kontakty z dziećmi w różnym wieku;
 • rozpoznawać własne emocje i relacje;
 • rozwijać samodzielność;
 • zdobyć lepsze umiejętności społeczne;
 • poznawać i przestrzegać zasady obowiązujące w grupie, co ułatwia adaptację w przedszkolu, a później w szkole.
 • Udział w GRUPIE ZABAWOWEJ daje RODZICOM/OPIEKUNOM możliwość:
 • wymiany doświadczeń na temat wychowania dzieci;
 • uczy słuchania i rozmawiania z dzieckiem;
 • poznania sposobów na rozwijanie w dzieciach ciekawości i wytrwałości;
 • poznania różnych pomysłów na zabawy z dzieckiem.

Animatorka Grupy Zabawowej z Różonowica o zajęciach:

Już po tych kilku spotkaniach można zaobserwować jak zmieniły się dzieci. Na początku wszystkie były „przylepione” do mam, teraz nawiązują kontakty między sobą. Również mamy zbliżyły się do siebie, wymieniają się doświadczeniami związanymi z wychowywaniem dzieci, zakupami, dobrymi miejscami dla dzieci i rodziców.

Przyjdźcie i przekonajcie się sami!

Więcej informacji o Grupach Zabawowych na stronie.

Terminy: każda środa godz. 11:00-12:30, start – 12 kwietnia.

Miejsce: Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, ul. Czarnieckiego 51, Warszawa

Zapisy: kultura@nowyfort.pl

Koszt: 40 zł za jedno spotkanie od pary: dorosły i dziecko (każde dodatkowe dziecko to dodatkowe 20 zł).

Liczba miejsc ograniczona- spotkania ze względu na ich jakość odbywają się w małych grupach ok. 10 dzieci i 10 dorosłych. Minimalna liczba uczestników- 4 dzieci wraz z opiekunami.

Osoby prowadzące:

Doświadczone animatorki z Fundacji Rozwoju Dzieci.

Fundacja Rozwoju Dzieci wdrożyła ideę Grup Zabawowych w Polsce i pomogła w założeniu ponad 300 Grup, w których spotyka się ponad 3000 rodzin z małymi dziećmi .

Więcej informacji na stronie fundacji.

FRD-logo

Muzyczne skarby

Zajęcia muzyczne prowadzone metodą Orffa mają charakter zabawy ze słowem. Rodzi się wówczas rytm, artykulacja, brzmienie. Muzyczne Skarby to zajęcia muzyczno-teatralne, podczas których dzieciaki odkrywają skarby, jakie są w muzyce, rytmie, teatrze i tańcu. Odkrywają dźwięki, które są wokoło i uczą się wrażliwości na muzykę. Uczą się i bawią poprzez muzykę tworzoną na instrumentach perkusyjnych i przedmiotach z domowych zakamarków. Celem cyklu spotkań jest ukształtowanie postawy twórczej, która przeniesie się na inne dziedziny aktywności dziecka.

Zajęcia muzyczno-teatralne prowadzone przez muzyków i artystów z Polskiego Towarzystwa Carla Orffa pod kierownictwem Urszuli Smoczyńskiej, współautorki programu „Domowe przedszkole”.

Informacje i zgłoszenia:
mail: kultura@nowyfort.pl
tel.: (+48) 501 461 533

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek i środę.
godz. 17:15-18:00, 18:00-18:45

Koszt zajęć to:  80 zł miesięcznie  za zajęcia raz w tygodniu, 140 zł miesięcznie  za zajęcia dwa razy w tygodniu, 30 zł jednorazowej opłaty wpisowej.

Muzyczne Skarby

Główne formy wychowania muzycznego w systemie Orffa:
Ruch przy muzyce
Ruch w systemie Orffa jest spontaniczny, ma charakter kreatywny. Występuje podczas zabawy  lub w trakcie zadań kształcących ekspresję artystyczną. Jest swobodny, zależny od wewnętrznego nastroju dziecka. Nie ma ustalonych ścisłych reguł poruszania się: umownych gestów, figur ani też szczególnej dbałości o piękno ruchu. Jego kształt i charakter odwołuje się do dziecięcej wyobraźni sprowokowanej sytuacją, wydarzeniem, opowieścią, baśnią, rysunkiem, ideą.

Gra na instrumentach
Opiera się na tzw. instrumentarium Orffa. Jest to zestaw instrumentów perkusyjnych niemelodycznych i melodycznych. W jego skład mogą też wchodzić zabawki dziecięce i perkusyjne instrumenty egzotyczne. Dzieci mają kontakt z wybranymi instrumentami już od samego początku. Nauka gry na nich przebiega w ścisłym związku z innymi formami wychowania muzycznego.

Słuchanie muzyki
Orff stosuje słuchanie muzyki podczas wspólnej improwizacji (np. ruchowej). Słuchanie odbywa się także podczas wspólnego odtwarzania muzyki i gry na instrumentach. Daje to dzieciom możliwość przysłuchiwania się dźwiękom, uwrażliwia je na barwę instrumentów, rozwija wrażliwość na współbrzmienie instrumentów.

Tworzenie muzyki
Twórczość muzyczna dzieci to jeden z filarów systemu. Przybiera kształt improwizacji wokalnej, instrumentalnej, wokalnoinstrumentalnej i ruchowej. Powinna być całkowicie swobodna i nie należy ograniczać jej żadnymi regułami.

Carl Orff
(ur. 1895 ? zm. 1982) był kompozytorem i pedagogiem niemieckim, który ogromną część swojego życia poświęcił rozwijaniu koncepcji powszechnego wychowania muzycznego. Zaprojektował instrumenty, które miały służyć muzykom oraz wszystkim początkującym: dorosłym i dzieciom. Uznawany jest za pedagoga zainteresowanego problemami wychowania muzycznego, szczególnie zaś dziecięcą twórczością muzyczną.

 

 

Toastmasters Polska

Zapraszamy na spotkania dedykowane osobom chcącym posiąść trudną sztukę prowadzenia wystąpień. W trakcie spotkań członkowie kształtują swoje umiejętności przemawiania publicznego w przyjaznej, miłej atmosferze poprzez wygłaszanie przygotowanych wcześniej mów. Uczestnicy uczą się technik publicznego przemawiania poprzez pełnienie różnorodnych funkcji (np. Oceniającego, Gramatyka, Chronometrażysty) lub wygłaszając przygotowaną lub improwizowaną mowę.

Każda mowa i spotkanie oceniana jest przez członków klubu w pozytywny sposób,skupiający się na tym co było zrobione dobrze a co mogłoby być ulepszone.

W każdy wtorek o 19 na zajęcia w języku polskim zaprasza klub Top Careers Toasmasters. 

W każdą środę o 19 na zajęcia w języku angielskim zaprasza klub Toastmasters Polska S.A.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chcących sprawdzić się przed publicznością.